Deel dit artikel

Wedstrijdreglement Winter wedstrijd Center Parcs - Selectair

Artikel 1: Organiserende vennootschap
Center Parcs Europe N.V. (Belgium), een bijkantoor gevestigd aan de Erperheidestraat 2, bus 3, 3990, Peer (België) met KBO nummer 0848.192.447 van Center Parcs Europe N.V. met statutaire zetel te Rivium Boulevard 213, 2909 LK Capelle aan den IJssel, Postbus 5052, 2900 EB Capelle aan den IJssel (Nederland) met KvK 34136068 (hieronder genoemd de ‘Organisator’), organiseert in samenwerking met Selectair, hierna “Selectair” de wedstrijd (hieronder genoemd het ‘Spel’). Selectair is niet verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de wedstrijd.
Het Spel begint op 15 december 2023 en loopt af op 31 januari 2024.
Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan dit Spel staat open voor elke natuurlijke persoon (hieronder genoemd de ‘Deelnemer’), met uitzondering van medewerkers van de Organisator en van Selectair.
Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder/wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen aan het Spel.
Het Spel is toegankelijk voor iedere persoon, die voldoet aan bovenstaande voorwaarden en de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 en die antwoord heeft gegeven op de gestelde vraag van het Spel. Slechts 1 hoofdprijs per deelnemer zal worden uitgereikt.
De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit onderhavig reglement brengt de nietigheid van de deelname met zich mee.
Artikel 3: Spelverloop
Van 15 december 2023 tot en met 31 januari 2024 krijgt elke Selectair klant de kans om deel te nemen aan de wedstrijd.
 
De wedstrijd wordt bekendgemaakt via de Selectair nieuwsbrief, de Selectair website, de Selectair social media platformen en via affichage in de Selectair filialen.
Om deel te nemen dient men zich te registreren (aan de hand van emailadres, naam, voornaam en postcode), de wedstrijdvraag en het Selectair kantoor van voorkeur te beantwoorden en akkoord te gaan met het wedstrijdreglement. Bij de registratie op de website kan de deelnemer zich optioneel ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Selectair.
 
 
 
 
Artikel 4: Prijzen
Het Spel bevat de volgende prijzen:
  • De hoofdprijs (van 1 t/m 3) bestaat uit een gratis Center Parcs vakantie.
    Geldig voor alle Center Parcs parken in België, Nederland of Duitsland, m.u.v. Terhills Resort. Geldig voor een weekend- (vr –ma) of midweekverblijf (ma – vr) in een 4 pers. Comfort cottage. Geldig voor aankomsten tot en met 28 februari 2025. De prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden gecumuleerd, overgedragen of terugbetaald (ook indien zij niet worden opgenomen), noch kunnen zij worden opgenomen in vervanging van verblijven die door de winnaars reeds werden geboekt bij de Organisator. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld. Het verblijf kan enkel geboekt worden buiten de Belgische schoolvakanties en feestdagen en is op basis van beschikbaarheid. In de prijs is enkel inbegrepen: de huursom voor de cottage (incl. toeristenbelasting) en het supplement voor huisdieren (max. 2 per cottage). Overige kosten voor eventuele optionele extra’s zijn voor rekening van de winnaar.
  • Overige prijzen: een voordeel tot € 50 extra korting op Last Minute aanbod.
    Geldig voor een selectie van aankomsten, cottages en parken.  Uiterste boekingsdatum is 31 maart 2024. De prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden gecumuleerd, overgedragen of terugbetaald (ook indien zij niet worden opgenomen). De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld. Het verblijf kan enkel geboekt worden op basis van beschikbaarheid. In de huurprijs is enkel inbegrepen: de huursom van de cottage en supplement voor huisdieren (max. 2 per cottage).  De huurprijs van de cottage is exclusief de toeristenbelasting. Overige kosten voor eventuele optionele extra’s zijn voor rekening van de winnaar. Niet geldig op reeds gemaakte boekingen en niet cumuleerbaar met andere acties of voordelen van Center Parcs. Voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
De hoofdprijs kan als volgt worden ingewisseld: De winnaar neemt contact op met de afdeling Reserveringen van Center Parcs op het nummer 070 220 330 (€ 0,30/min.) om het verblijf te boeken. De winnaar krijgt hierbij telefonisch een reserveringsnummer. De winnaar stuurt hierna onmiddellijk de originele cadeaubon, samen met een begeleidend schrijven (waarop minstens het reserveringsnummer, naam, telefoonnummer en adres van de winnaar vermeld wordt), naar het volgende adres (aangetekend): Center Parcs, T.a.v. Special Reservations, Erperheidestraat 2, 3990 Peer.
De overige prijzen kunnen als volgt worden ingewisseld: Elke deelnemer kan het voordeel enkel verzilveren via tussenkomst van een Selectair reisagent die een rechtstreekse samenwerking met Center Parcs heeft.  Wat als de klant naar een kantoor gaat, dat niet aangesloten is?
 
 
 
 
 
Artikel 5: Aanduiding van de winnaars
De winnaars zijn zij die het meest juiste antwoord geven op de wedstrijdvraag, of in geval van ex aequo degene die als eerste het meest juiste antwoord heeft gegeven. Elke winnaar wordt uiterlijk in de week van 5 februari 2024 persoonlijk verwittigd. Voor de hoofdprijs ontvangt de winnaar een cadeaubon per post. Het aanduiden van de winnaars is definitief en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Bij weigering van de gewonnen prijs door de Deelnemer vervalt deze aan de Organisator.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
De Organisator zal alle mogelijke maatregelen nemen met het oog op de naleving van onderhavig reglement en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, indien bij overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak gerechtvaardigd zijn ertoe gedreven wordt het Spel stop te zetten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de deelname te verlengen.
De Organisator is niet aansprakelijk voor problemen inzake de verdeling van de wedstrijdloten via de Horta winkels.
De aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot het aanbieden van de prijzen en kan in geen enkel geval worden ingeroepen in het kader van incidenten die kunnen voorvallen tijdens het voornoemde verblijf en verplaatsingen die hiermee verband houden.
Artikel 7: Bescherming van gegevens
De Organisator zal ervoor zorg dragen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en te verwerken in overeenstemming met Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke Deelnemer beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van zijn persoonlijke gegevens, waarbij hij dit recht ten aanzien van de Organisator kan laten gelden middels een eenvoudige schriftelijke aanvraag die gericht is tot de voornoemde vennootschap via onderstaand adres in Artikel 8.
Artikel 8: Aanvaarding van reglement en betwisting van het Spel
De deelname aan het Spel impliceert de volledige aanvaarding van onderhavig reglement. Elke betwisting of klacht met betrekking tot het Spel dient te worden gericht tot de Organiserende Vennootschap op onderstaand emailadres en zal in overweging worden genomen binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de afsluiting van het Spel:
sales.support.be@groupepvcp.com
Op het reglement is de Belgische wet van toepassing en alle geschillen inzake de geldigheid of interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van het Spel zullen onderworpen worden aan de rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken.